...

Hiển thị tất cả 12 kết quả

458,000,000 VNĐ

Bình xăng: 42 Lít

Dung tích xi lanh: 1.514 cc

Kích thước: 4425 x 1730 x 1475

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 6 L/100km

488,000,000 VNĐ

Bình xăng: 42 Lít

Dung tích xi lanh: 1.496cc

Kích thước: 4425 x 1730 x 1475

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 5,8 L/100km

545,000,000 VNĐ

Bình xăng: 42 Lít

Dung tích xi lanh: 1.496cc

Kích thước: 4425 x 1730 x 1475

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 5.9 L/100km

Corolla Altis

Altis 1.8G (CVT)

725,000,000 VNĐ

Bình xăng: 50 Lít

Dung tích xi lanh: 1.798cc

Kích thước: 4.630 x 1.780 x 1.435

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 6,8 L/100km

760,000,000 VNĐ

Bình xăng: 47 Lít

Dung tích xi lanh: 1.798cc

Kích thước: 4460x1825x1620

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 7,6 (Lít/100km)

Corolla Altis

Altis 1.8V (CVT)

780,000,000 VNĐ

Bình xăng: 55 Lít

Dung tích xi lanh: 1.798cc

Kích thước: 4640 x 1775 x 1460

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 6,8L/100km

820,000,000 VNĐ

Bình xăng: 47 Lít

Dung tích xi lanh: 1.798cc

Kích thước: 4460 x 1825 x1620

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 7,6 L/100km

905,000,000 VNĐ

Bình xăng: 36 Lít

Dung tích xi lanh: 1.798cc

Kích thước: 4460 x 1825 x 1620

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 4,2 L/100km

1,105,000,000 VNĐ

Bình xăng: 60 Lít

Dung tích xi lanh: 1.998 cc

Kích thước: 4885x 1840 x 1445

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 6.7 L/100km2

1,220,000,000 VNĐ

Bình xăng: 70 Lít

Dung tích xi lanh: 1.987cc

Kích thước: 4.885×1.840×1.445

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 6.7 L/100km

1,405,000,000 VNĐ

Bình xăng: 60 Lít

Dung tích xi lanh: 2.494 cc

Kích thước: 4885x1840 x1445

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 7.8 L/100km

1,495,000,000 VNĐ

Bình xăng: 50 Lít

Dung tích xi lanh: 2.494 cc

Kích thước: 4885x1840 x1445

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 4.9L/100km