...

Hiển thị 1–35 của 36 kết quả

360,000,000 VNĐ

Bình xăng: 33 Lít

Dung tích xi lanh: 1.197cc

Kích thước: 3660 x 1600 x 1520

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 4,3L/100km

405,000,000 VNĐ

Bình xăng: 33 Lít

Dung tích xi lanh: 1.197cc

Kích thước: 3,660 x 1,600 x 1,520

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 5,3 L/100km

479,000,000 VNĐ

Bình xăng: 42 Lít

Dung tích xi lanh: 1.514 cc

Kích thước: 4425 x 1730 x 1475

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 6 L/100km

498,000,000 VNĐ

Bình xăng: 36 Lít

Dung tích xi lanh: 998cc

Kích thước: 4030 x 1710 x 1605

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 5,6 L/100km

528,000,000 VNĐ

Bình xăng: 42 Lít

Dung tích xi lanh: 1.496cc

Kích thước: 4425 x 1730 x 1475

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 5,8 L/100km

558,000,000 VNĐ

Bình xăng: 43 lít

Dung tích xi lanh: 1.496 cc

Kích thước: 4.395 x 1.730 x 1.700

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 6.5 L/100km

592,000,000 VNĐ

Bình xăng: 42 Lít

Dung tích xi lanh: 1.496cc

Kích thước: 4425 x 1730 x 1475

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 5.9 L/100km

598,000,000 VNĐ

Bình xăng: 43 Lít

Dung tích xi lanh: 1.496cc

Kích thước: 4190 x 1660 x 1740

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 6.3 L/100km

Yaris Cross

YARIS CROSS

650,000,000 VNĐ

Bình xăng: 42 Lít

Dung tích xi lanh: 1.496 cc

Kích thước: 4.310 x 1.770 x 1.615

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 5.95L/100km

658,000,000 VNĐ

Bình xăng: 43 Lít

Dung tích xi lanh: 1.496cc

Kích thước: 4.475 x 1.750 x 1.700

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 5,8 L/100km

698,000,000 VNĐ

Bình xăng: 43 Lít

Dung tích xi lanh: 1.496cc

Kích thước: 4.475 x 1.750 x 1.700

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 5,8 L/100km

Corolla Altis

Altis 1.8G (CVT)

725,000,000 VNĐ

Bình xăng: 50 Lít

Dung tích xi lanh: 1.798cc

Kích thước: 4.630 x 1.780 x 1.435

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 6,8 L/100km

755,000,000 VNĐ

Bình xăng: 55 Lít

Dung tích xi lanh: 1.998cc

Kích thước: 4735x1830x1795

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 9,7 L/100km

760,000,000 VNĐ

Bình xăng: 47 Lít

Dung tích xi lanh: 1.798cc

Kích thước: 4460x1825x1620

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 7,6 (Lít/100km)

Yaris Cross

YARIS CROSS HYBRID

765,000,000 VNĐ

Bình xăng: 42 Lít

Dung tích xi lanh: 1.496 cc

Kích thước: 4.310 x 1.770 x 1.655

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 3.56 L/100km

Corolla Altis

Altis 1.8V (CVT)

780,000,000 VNĐ

Bình xăng: 55 Lít

Dung tích xi lanh: 1.798cc

Kích thước: 4640 x 1775 x 1460

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 6,8L/100km

810,000,000 VNĐ

Bình xăng: 52 Lít

Dung tích xi lanh: 1.987cc

Kích thước: 4.755 x 1.850 x 1.790

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 7,2L/100Km

852,000,000 VNĐ

Bình xăng: 80 Lít

Dung tích xi lanh: 2.393cc

Kích thước: 5325x 1855x 1815

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 7 L/100km

860,000,000 VNĐ

Bình xăng: 47 Lít

Dung tích xi lanh: 1.798cc

Kích thước: 4460 x 1825 x1620

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 7,6 L/100km

955,000,000 VNĐ

Bình xăng: 36 Lít

Dung tích xi lanh: 1.798cc

Kích thước: 4460 x 1825 x 1620

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 4,2 L/100km

989,000,000 VNĐ

Bình xăng: 55 Lít

Dung tích xi lanh: 1.988cc

Kích thước: 4735x 1830x 1795

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 7,8 L/100km

990,000,000 VNĐ

Bình xăng: 52 Lít

Dung tích xi lanh: 1.987cc

Kích thước: 4.755 x 1.850 x 1.790

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 4,92 lít/100km

1,026,000,000 VNĐ

Bình xăng: 80 Lít

Dung tích xi lanh: 2.755cc

Kích thước: 4,795 x 1,855 x 1,835

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 7.03 L/100km

1,055,000,000 VNĐ

Bình xăng: 80 Lít

Dung tích xi lanh: 2.393cc

Kích thước: 4795 x 1855 x 1835

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 7,6 L/100km

1,105,000,000 VNĐ

Bình xăng: 60 Lít

Dung tích xi lanh: 1.998 cc

Kích thước: 4885x 1840 x 1445

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 6.7 L/100km2

1,165,000,000 VNĐ

Bình xăng: 80 Lít

Dung tích xi lanh: 2.694 cc

Kích thước: 4.795 x 1.855 x 1.835

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 11 L/100km

1,185,000,000 VNĐ

Bình xăng: 80 Lít

Dung tích xi lanh: 2.393cc

Kích thước: 4795 x 1855 x 1835

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 8,2 L/100km

1,220,000,000 VNĐ

Bình xăng: 70 Lít

Dung tích xi lanh: 1.987cc

Kích thước: 4.885×1.840×1.445

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 6.7 L/100km

1,250,000,000 VNĐ

Bình xăng: 80 Lít

Dung tích xi lanh: 2.755cc

Kích thước: 4795 x 1855 x 1835

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 8,1 L/100km

1,277,000,000 VNĐ

Bình xăng: 80 Lít

Dung tích xi lanh: 2.694 cc

Kích thước: 4795 x 1855 x 1835

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 11 L/100km

1,350,000,000 VNĐ

Bình xăng: 80 Lít

Dung tích xi lanh: 2.755cc

Kích thước: 4795 x 1855 x 1835

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 8,6 L/100km

1,405,000,000 VNĐ

Bình xăng: 60 Lít

Dung tích xi lanh: 2.494 cc

Kích thước: 4885x1840 x1445

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 7.8 L/100km

1,495,000,000 VNĐ

Bình xăng: 50 Lít

Dung tích xi lanh: 2.494 cc

Kích thước: 4885x1840 x1445

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 4.9L/100km

Land Cruiser

Land Cruiser Prado VX

2,628,000,000 VNĐ

Bình xăng: 87 Lít

Dung tích xi lanh: 2.694 cc

Kích thước: 4840 x 1885 x 1845

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 11.2 L/100km

Alphard Luxury

Alphard

4,280,000,000 VNĐ

Bình xăng: 75 Lít

Dung tích xi lanh: 2.494 cc

Kích thước: 4,915 x 1,850 x 1,895

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 9,8 L/100km