...

Hiển thị tất cả 7 kết quả

1,026,000,000 VNĐ

Bình xăng: 80 Lít

Dung tích xi lanh: 2.755cc

Kích thước: 4,795 x 1,855 x 1,835

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 7.03 L/100km

1,055,000,000 VNĐ

Bình xăng: 80 Lít

Dung tích xi lanh: 2.393cc

Kích thước: 4795 x 1855 x 1835

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 7,6 L/100km

1,165,000,000 VNĐ

Bình xăng: 80 Lít

Dung tích xi lanh: 2.694 cc

Kích thước: 4.795 x 1.855 x 1.835

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 11 L/100km

1,185,000,000 VNĐ

Bình xăng: 80 Lít

Dung tích xi lanh: 2.393cc

Kích thước: 4795 x 1855 x 1835

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 8,2 L/100km

1,250,000,000 VNĐ

Bình xăng: 80 Lít

Dung tích xi lanh: 2.755cc

Kích thước: 4795 x 1855 x 1835

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 8,1 L/100km

1,277,000,000 VNĐ

Bình xăng: 80 Lít

Dung tích xi lanh: 2.694 cc

Kích thước: 4795 x 1855 x 1835

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 11 L/100km

1,350,000,000 VNĐ

Bình xăng: 80 Lít

Dung tích xi lanh: 2.755cc

Kích thước: 4795 x 1855 x 1835

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 8,6 L/100km