...

Hiển thị tất cả 15 kết quả

558,000,000 VNĐ

Bình xăng: 43 lít

Dung tích xi lanh: 1.496 cc

Kích thước: 4.395 x 1.730 x 1.700

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 6.5 L/100km

598,000,000 VNĐ

Bình xăng: 43 Lít

Dung tích xi lanh: 1.496cc

Kích thước: 4190 x 1660 x 1740

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 6.3 L/100km

658,000,000 VNĐ

Bình xăng: 43 Lít

Dung tích xi lanh: 1.496cc

Kích thước: 4.475 x 1.750 x 1.700

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 5,8 L/100km

698,000,000 VNĐ

Bình xăng: 43 Lít

Dung tích xi lanh: 1.496cc

Kích thước: 4.475 x 1.750 x 1.700

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 5,8 L/100km

755,000,000 VNĐ

Bình xăng: 55 Lít

Dung tích xi lanh: 1.998cc

Kích thước: 4735x1830x1795

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 9,7 L/100km

810,000,000 VNĐ

Bình xăng: 52 Lít

Dung tích xi lanh: 1.987cc

Kích thước: 4.755 x 1.850 x 1.790

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 7,2L/100Km

989,000,000 VNĐ

Bình xăng: 55 Lít

Dung tích xi lanh: 1.988cc

Kích thước: 4735x 1830x 1795

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 7,8 L/100km

990,000,000 VNĐ

Bình xăng: 52 Lít

Dung tích xi lanh: 1.987cc

Kích thước: 4.755 x 1.850 x 1.790

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 4,92 lít/100km

1,026,000,000 VNĐ

Bình xăng: 80 Lít

Dung tích xi lanh: 2.755cc

Kích thước: 4,795 x 1,855 x 1,835

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 7.03 L/100km

1,055,000,000 VNĐ

Bình xăng: 80 Lít

Dung tích xi lanh: 2.393cc

Kích thước: 4795 x 1855 x 1835

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 7,6 L/100km

1,165,000,000 VNĐ

Bình xăng: 80 Lít

Dung tích xi lanh: 2.694 cc

Kích thước: 4.795 x 1.855 x 1.835

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 11 L/100km

1,185,000,000 VNĐ

Bình xăng: 80 Lít

Dung tích xi lanh: 2.393cc

Kích thước: 4795 x 1855 x 1835

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 8,2 L/100km

1,250,000,000 VNĐ

Bình xăng: 80 Lít

Dung tích xi lanh: 2.755cc

Kích thước: 4795 x 1855 x 1835

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 8,1 L/100km

1,277,000,000 VNĐ

Bình xăng: 80 Lít

Dung tích xi lanh: 2.694 cc

Kích thước: 4795 x 1855 x 1835

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 11 L/100km

1,350,000,000 VNĐ

Bình xăng: 80 Lít

Dung tích xi lanh: 2.755cc

Kích thước: 4795 x 1855 x 1835

Mức tiêu thụ nhiên liệu: 8,6 L/100km